Selecteer een pagina

Leveringsvoorwaarden

Met het plaatsen van uw bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van WF-Light. WF-Light behoudt zich het recht voor de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Geleverde artikelen blijven ons eigendom tot betaling heeft plaatsgevonden.

Gegarandeerde prijs

WF-Light garandeert dat de prijs zoals vermeld bij het artikel op de dag van bestelling en zoals vermeld op de factuur niet wordt verhoogd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de internetserver of door hackers, computervirussen et cetera.

Levertijd

Bij al onze artikelen staat op de artikelpagina de verwachte levertijd vermeld. Indien de door u bestelde artikelen op voorraad zijn wordt uw bestelling binnen zo kort mogelijke tijd bezorgd. De werkdagen van onze verzendafdeling zijn maandag en vrijdag.

Levering van artikelen die op voorraad zijn duurt maximaal 10 dagen.

Indien de artikelen niet op voorraad zijn wordt u na het bestellen van de artikelen op de hoogte gesteld van de verwachte levertijd. Wanneer deze levertijd u te lang is, kunt u de bestelling kosteloos annuleren.

Indien een product uitverkocht en niet meer na te leveren is, vervalt de koopovereenkomst. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of tot enige aansprakelijkheid.

WF-Light kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige geleden schade als gevolg van onvoorziene omstandigheden of fouten tijdens het transport door de vervoerder of ten tijde van de levering door de vervoerder.

Afmetingen

De afmetingen van onze artikelen worden zo zorgvuldig mogelijk vermeld op de artikelpagina. Echter zijn de afmetingen altijd een indicatie en kunnen ze in de praktijk enigszins afwijken van wat op de website vermeld staat. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Informatievoorziening

De informatie op onze website, zoals tips, levertijden en artikelomschrijvingen, wordt met zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onzorgvuldigheden in deze teksten.

Onze artikelen worden voortdurend vernieuwd en veelal met de hand gemaakt. Het is dus mogelijk dat een artikel enigszins afwijkt van eenzelfde artikel wat reeds eerder bij ons is aangeschaft. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten als gevolg hiervan.

Wanneer een artikel is uitverkocht proberen wij de verwachte levertijd zo actueel mogelijk te houden op onze website. Dit doen wij in voortdurend overleg met onze fabrikanten. Het is echter mogelijk dat levertijden uitlopen door omstandigheden, waar wij helaas geen grip op hebben. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wel hebben wij de plicht u van zo accuraat mogelijke informatie te voorzien na overleg met onze fabrikanten.

Al onze wandlampen worden geleverd met snoer, tenzij anders vermeld.

Al onze hanglampen worden geleverd met snoer, tenzij anders vermeld.

Garantievoorwaarden

WF-Light garandeert dat elk door haar geleverd verlichtingsarmatuur voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan het artikel worden die door WF-Light binnen de garantieperiode kosteloos hersteld.

Glaswerk, lichtbronnen en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen vallen niet onder de garantie.

De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van WF-Light.

WF-Light stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. U krijgt 2 jaar garantie op uw aankoop, uitsluitend op vertoon van de factuur.

Bij vervangingen onder de garantie blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

– veranderingen in of aan het artikel die door u of derden zijn aangebracht,

– gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik dan waarvoor het  artikel is bedoeld,

– beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,

– van buiten komend onheil zoals blikseminslag, blikseminductie etc.,

– oververhitting door gebruik van een te hoog wattage gloei- of halogeenlamp,

– blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,

Indirecte kosten, veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel of het moeten verwijderen en weer moeten aanbrengen door uzelf of door derden, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Reclamaties en Retourzendingen

Reclamaties dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

Artikelen die voor u op maat zijn gemaakt, of in een speciale kleurstelling, kunnen niet geretourneerd worden. Deze bestellingen vallen ook niet onder de wet kopen op afstand.

De kosten voor het retour sturen zijn voor uw eigen rekening. De evt. gemaakte montagekosten zijn ook voor uw rekening.

DE VERPAKKING: de retour te sturen artikelen moeten in originele staat zijn, in originele verpakking met de complete originele binnenverpakking. Inclusief de beschermende luchtkussenfolie aan de buitenzijde. De verpakkingsdozen mogen niet zijn beschreven. Uitsluitend zoals het verpakt was met de levering.

DE ARTIKELEN: de artikelen mogen niet zijn gebruikt, aangepast of enige andere wijziging hebben ondergaan.

 

Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan en wij de artikelen in goede staat hebben retour ontvangen kan de aanschafprijs van de artikelen worden terugbetaald. De terugbetaling vindt dan plaats binnen 5 werkdagen.

 

8.    Annulering

U kunt uw bestelling annuleren of wijzigen door een mail te sturen naar info@wf-light.nl. Vergeet hierbij dan niet uw bestelnummer te vermelden.